Blockbuster-palvelun ehdot

Helmikuu 2020

1. Sopimus

2. Blockbusterin käyttö

3. Tilaaminen, maksaminen ja toistaminen

4. Toimitus ja peruutusoikeus

5. Blockbuster-profiili, maksukortin rekisteröinti ja henkilötietojen käsittely

6. Julkisen näyttämisen ja edelleenjakelun kielto

7. Immateriaalioikeudet ja niiden rikkomukset

8. Sarjalipun ostaminen ja käyttö

9. Riidat ja valitukset

<1. Sopimus

Blockbuster-palvelun (myöhemmin ’Blockbuster’) tarjoaa Nuuday A/S. Yritys on rekisteröity Tanskassa yritystunnuksella (CVR-numero) 40075291 ja sen virallinen osoite on:

Teglholmsgade 1
0900 København C
Tanska

Nämä ehdot koskevat Blockbuster-palvelun kaikkien sisältöjen, tuotteiden ja toimintojen käyttöä:

Blockbuster tarjoaa asiakkaalle pääsyn Blockbuster-sovellukseen ja verkkosivustolle osoitteessa www.blockbuster.fi, jossa asiakas voi tilata ja suoratoistaa elokuvia ja katsella niitä omalla tietokoneellaan, älypuhelimellaan, tabletillaan sekä valituilla Smart-TV -vastaanottimilla ja pelikonsoleilla (myöhemmin ’asiakkaan laitteistot’).

Blockbuster tarjoaa seuraavat tuotteet:

• Elokuvien vuokraus 48 tunniksi

• Elokuvien tai sarjojen ostaminen

Elokuvien vuokraus 48 tunniksi antaa asiakkaalle mahdollisuuden suoratoistaa ja katsella vuokrattua elokuvaa 48 tunnin ajan siitä hetkestä lähtien, kun katselu on aloitettu ensimmäisen kerran. Elokuvan katseluoikeus umpeutuu 30 päivän kuluttua tilauksesta. Vuokratun elokuvan latauksen yhteydessä on elokuva katsottavissa 48 tunnin ajan siitä hetkestä lähtien, kun lataus on päättynyt.

Elokuvien tai sarjojen ostaminen antaa asiakkaalle rajattoman oikeuden suoratoistaa tai katsella ostettua elokuvaa tai sarjaa niin kauan, kuin Blockbusterin ja oikeudenhaltijoiden välinen sopimus elokuvasta tai sarjasta on voimassa. Ostettuja elokuvia ja sarjoja voidaan myös ladata Blockbuster-sovellukseen älypuhelimelle tai tabletille, minkä jälkeen elokuvaa on mahdollista katsoa offline-tilassa ilman internet-yhteyttä. Jos Blockbusterin ja oikeudenhaltijoiden välinen sopimus päättyy, asiakkaalla on mahdollisuus ladata kopio elokuvasta itselleen, ja latausmenettelystä ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kulloinkin voimassa olevasta sarja- ja elokuvatarjonnasta sekä Blockbusterin käyttöä koskevista menettelyistä kerrotaan tarkemmin osoitteessa www.blockbuster.fi.

2. Blockbusterin käyttö

Blockbusterin käyttö edellyttää, että asiakkaalla on hallussaan tarvittavat laitteistot (ohjelmisto ja vastaanotin). Blockbuster-palvelun kanssa yhteensopivista käyttöjärjestelmistä kerrotaan osoitteessa www.blockbuster.fi.

Asiakas voi tilata, maksaa ja katsella elokuvia, kuten kohdassa 3 on kuvattu.

Blockbuster on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, millä tarkoitetaan asiakasta ja tämän kotitaloutta. Kun asiakas on luonut Blockbuster-profiilin voi asiakas tilata ja toistaa elokuvia ja sarjoja EU:n sisällä EU:n digitaalisten palvelujen siirrettävyyttä käsittelevän asetuksen mukaan.

Blockbusterin käyttö edellyttää, että asiakas luo henkilökohtaisen Blockbuster-profiilin, katso kohta 5.


Blockbusteria voidaan käyttää minkä tahansa internet-yhteyden kautta Suomessa seuraavien ehtojen mukaisesti:

• Elokuva on mahdollista toistaa vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

• Asiakas voi käyttää Blockbusteria korkeintaan 2 laitteelta samaan aikaan, ja katsella samanaikaisesti korkeintaan 2 eri elokuvaa.

• Asiakas voi rekisteröidä Blockbusteriin korkeintaan 5 eri laitetta, joilla palvelua on mahdollista käyttää, ks. kohta 5. Asiakas voi poistaa/vaihtaa rekisteröidyn laitteen joka 30. päivä.

Jos Blockbusteria käytetään mobiiliyhteyden kautta, on asiakkaan oltava tietoinen siitä, että mobiiliyhteyden tarjoaja saattaa vaatia maksun niiden megatavujen (MB) käytöstä, jotka elokuva vaatii. 2 tunnin pituisen elokuvan suoratoisto vaatii 4 GB - 6 GB tallennustilan riippuen käytetystä laajakaistayhteydestä. Blockbusteria suositellaan käytettäväksi laajakaistayhteydellä, jonka veloitus ei ole käyttöperusteinen.

Hyvän katselulaadun takaamiseksi on suositeltavaa, että asiakkaan verkkoyhteyden latausnopeus on vähintään 10 Mbit/s. Blockbuster ei ole vastuussa näytettyjen elokuvien ja sarjojen laadun vaihtelusta, mikä johtuu asiakkaan muusta käytöstä, käytetyn internet-yhteyden nopeudesta ja siinä ilmenevistä muutoksista.

Vuokrattuja ja ostettuja elokuvia tai sarjoja toistettaessa elokuvan vaatiman tallennustilan suuruus sekä internet-yhteyden nopeusvaatimukset saattavat nousta sopimuksen solmimisajankohdasta teknologisesta kehityksestä johtuen.

Asiakas voi ladata tilattuja elokuvia ja sarjoja Blockbuster-sovellukseen iPhoneiin tai iPadiin (iOS) ja Android-älypuhelimelle/tabletille, minkä jälkeen elokuvaa tai sarjaa on mahdollista katsoa offline-tilassa.

Blockbuster on asettanut kaikille elokuville ja sarjoille ikärajasuosituksen. Blockbuster suosittelee että ikärajaa kunnioitetaan, jotta etenkin nuoremmat lapset säästyisivät ikäviltä kokemuksilta.

Blockbuster pidättää oikeuden estää väliaikaisesti asiakkaiden pääsy Blockbusteriin toiminnallisista tai turvallisuuteen liittyvistä syistä johtuen.

3. Tilaaminen, maksaminen ja toistaminen

Tiedot Blockbusterin käytön hinnoista löytyvät osoitteesta www.blockbuster.fi.

Elokuvia on mahdollista tilata, maksaa ja toistaa sivustolla www.blockbuster.fi (tietokoneella), Blockbuster-sovelluksessa Android-älypuhelimilla ja tableteilla sekä tietyillä Smart TV -laitteilla ja pelikonsoleilla, joissa on internet-yhteys. Jos asiakkaalla on käytössä sarjalippu, voi asiakas käyttää lippua elokuvien tilaamiseen ja toistamiseen iPhoneen tai iPadiin (iOS) tarkoitetussa sovelluksessa.

Kuitti asiakkaan tilauksesta lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on liitetty asiakkaan Blockbuster-profiiliin, ks kohta 5.

Asiakas voi maksaa tilauksensa Blockbusterissa seuraavilla tavoilla:

• maksukortilla, jonka asiakas voi halutessaan etukäteen rekisteröidä omaan Blockbuster-profiiliinsa, ks. kohta 5.

• sarjalipulla, ks. kohta 8 (voidaan käyttää vain valittujen 48 tunnin vuokraelokuvien vuokraamiseen).

• lahjakoodilla.

4. Toimitus ja peruutusoikeus

Elokuva tai sarja toimitetaan asiakkaalle välittömästi tilauksen tekemisen jälkeen. Elokuva tai sarja on tämän jälkeen asiakkaan käytössä sopimusehtojen mukaisesti, ks. kohta 1.

Blockbusterissa aineiston vuokraamiseen sovelletaan etämyyntisäädöksiä, joiden mukaan peruutusoikeutta ei sovelleta siitä hetkestä lukien, kun Blockbuster aloittaa palvelun toimittamisen. Asiakkaan on tilauksen teon yhteydessä annettava suostumuksensa sihen, että peruutusoikeus raukeaa sinä hetkenä, kun datatiedoston siirto asiakkaan vastaanottimeen alkaa.

5. Blockbuster-profiili, maksukortin rekisteröinti ja henkilötietojen käsittely

Blockbusterin käyttö edellyttää, että asiakas luo henkilökohtaisen profiilin osoitteessa www. blockbuster.fi. Blockbuster-profiilin luomisen yhteydessä asiakas valitsee käyttäjänimen ja salasanan. Kirjautumistiedot siirretään kryptatussa muodossa suojatun yhteyden kautta. Asiakkaan kirjautumistiedot ovat henkilökohtaisia tietoja, joita ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa kirjautumistietojensa väärinkäytöstä, joka tapahtuu muiden henkilöiden toimesta.

Blockbuster-profiilinsa kautta asiakkaalla on pääsy vuokraamiinsa ja ostamiinsa elokuviin ja yhteenvetoon katselemistaan elokuvista ja sarjoista.

Asiakas voi halutessaan rekisteröidä Blockbuster-pofiiliinsa maksukortin, jolla asiakkaan tulevat elokuva- ja sarjatilaukset maksetaan. Jokaisesta rekisteröidyllä maksukortilla suoritetusta maksusta lähetetään jälkikäteen kuitti siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on liitetty asiakkaan Blockbuster-profiiliin. Etukäteen rekisteröidyllä maksukortilla on mahdollista tehdä tilauksia korkeintaan 200 eurolla päivässä.

Kansainvälisten turvallisuusstandardien hyväksymä (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard) kolmas osapuoli rekisteröi ja tallentaa välttämättömät maksukorttitiedot asiakkaan profiilissa, jotta asiakkaan maksukorttia voidaan käyttää jatkossa tilausten maksamiseen Blockbusterissa. Asiakas antaa suostumuksen maksukortin tietojen tallentamiseen ja hän voi milloin tahansa muokata kortin tietoja tai poistaa tallennetut tiedot.

Blockbuster käsittelee henkilöteitoja tiettyjen yksityisyydensuojauskäytäntöjen mukaisesti. Voit lukea lisää näistä osoitteessa www.blockbuster.fi/privacy-policies.

6. Julkisen näyttämisen ja edelleenjakelun kielto

Asiakkaan Blockbusterista tilaamia elokuvia ja sarjoja ei saa jakaa edelleen kolmannelle osapuolelle.

Asiakas ei saa näyttää aineistoja julkisesti. Aineistoja ei saa jakaa edelleen yrityksen tai muun yhteisön sisällä eikä Blockbusterin palveluja saa hyödyntää kaupallisesti.

7. Immateriaalioikeudet ja niiden rikkomukset

Blockbusterissa olevat elokuvat ja sarjat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Mikäli asiakas rikkoo kolmannen osapuolen oikeuksia esim. kopioimalla, jakamalla aineistoa, näyttämällä elokuvia julkisessa tilassa tai pyrkii hyötymään niistä kaupallisesti, tai jos Blockbusteria muuten käytetään luvatta muuhun kuin yksityiskäyttöön, on Blockbusterilla oikeus estää asiakkaan pääsy Blockbusteriin, ja asiakas voi joutua rikos- ja siviilioikeudelliseen vastuuseen väärinkäytöstä.

Jotta mahdolliset kopiontitapaukset voidaan saada selville, lisätään jokaiseen asiakkaan tilaamaan Blockbuster-aineistoon erityinen merkintä. Merkinnän tiedot on mahdollista päästä lukemaan ainoastaan kopioidussa aineistossa.

8. Sarjalipun ostaminen ja käyttö

Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa sarjalippu, jolla voidaan vuokrata tiettyjä 48 tunnin vuokraelokuvia, ks. kohdat 1-3.

Blockbuster-sarjalipun hinnat ovat nähtävissä osoitteessa www. blockbuster.fi.

Blockbuster-sarjalippu on mahdollista ostaa sivustolla www. blockbuster.fi. Sarjalippu maksetaan asiakkaan maksukortilla, jonka asiakas voi halutessaan rekisterödä profiiliinsa, ks. kohta 5. Tilausvahvistus sarjalipun ostosta lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on liitetty asiakkaan Blockbuster-profiiliin, ks. kohta 5.

Sarjalippu toimitetaan ja on käyttövalmis heti tilauksen tekemisen ja maksamisen jälkeen. Sarjalippu ja käytettävissä olevien lippujen määrä on nähtävissä asiakkaan Blockbuster-profiilissa, ks. kohta 5.

Asiakas voi peruuttaa sarjalipun tilauksen 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Jos asiakas on tilannut sarjalipun, ja häntä on tilauksen yhteydessä informoitu peruutusoikeudesta ja palvelun hinnoista, on asiakkaan maksettava mahdollisesti jo käytetyt liput, vaikka hän päättäisi peruuttaa sarjalipun tilaamisen myöhemmin.

Jos Blockbuster ei enää pysty tarjoamaan elokuvien vuokrausta sarjalipulla, maksetaan jäljelle jääneet liput asiakkaan profiilissa takaisin asiakkaalle.

Asiakas on vastuussa sarjalipun käytöstä niissä tilanteissa, joissa asiakas on luovuttanut sarjalipun muiden käyttöön. Asiakas on vastuussa tällöin myös vahingoista ja menetyksistä, jotka johtuvat sarjalipun väärinkäytöstä.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Elokuvien vuokraus ja ostaminen Blockbusterissa tapahtuu voimassa olevien Suomen lakien mukaisesti.

Asiakkaan ja Blockbusterin välisissä käyttöehtoja koskevissa erimielisyyksissä asiakas voi tehdä valituksen Blockbusterista. Blockbuster antaa päätöksensä viimeistään 3 kk valituksen jättämisen jälkeen.

Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, kiista kuuluu Suomen oikeusistuinten yksinomaisen toimivallan alaisuuteen. Asiakkaalla on aina myös oikeus saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/kuluttajaneuvonta/

Loading spinner