Tietosuojalauseke Nuudayn brändien toteuttamille asiakastyytyväisyystutkimuksille

Tämä tietosuojalauseke koskee kaikkia Nuuday A/S:n liiketoimintayksikköjä, jotka käyttävät asiakastyytyväisyystietoja

Nuudayn brändit työskentelevät määrätietoisesti parantaakseen palveluihinsa ja tuotteisiinsa liittyvää asiakaskokemusta, ja sinun palautteesi on siksi tärkeä apu niiden kehittymiselle.

Kun osallistut johonkin Nuudayn tyytyväisyysanalyysiin, Nuudayn Business Intelligence Data & Advanced Analytics -yksikkö kerää ja käsittelee rekisterinpitäjänä tiettyjä henkilötietojasi.

Tämä tietosuojalauseke kuvaa siihen liittyvän henkilötietojen käsittelyn, käytön ja luovutuksen.

Henkilötietojen tyypit 

Asiakastyytyväisyystutkimuksissa keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja sinusta:

 • Nimi (etunimi ja sukunimi)
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Asiakasnumerosi
 • Asiakasnumero/AsiakasID
 • Postinumero
 • Meille asiakastyytyväisyystutkimuksissa antamasi vastaukset ja palaute
 • Tilausnumero (kun asiakastyytyväisyystutkimuksiin osallistutaan oston tai virheen korjaamisen jälkeen)
 • Tapausnumero (kun olet yhteydessä meihin)

Tehdäksemme osallistumisestasi 100 % turvallista, meillä ei ole tapana rekisteröidä sinun mahdollisesti osana henkilökohtaista puhelinhaastattelua meille antamiasi arkaluontoisia henkilötietoja – emmekä lähtökohtaisesti suosittele sinua antamaan arkaluontoisia henkilötietoja missään asiakastyytyväisyystutkimuksissa.

Tarkoitukset, joita varten keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, ovat:

Nuuday pyrkii luomaan parhaat edellytykset antaakseen sinulle hyviä kokemuksia sekä kehittääkseen tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät parhaiten tarpeesi. Siksi keräämme tietoa tyytyväisyydestäsi ja toiveistasi meille voidaksemme:

 • Priorisoida kehityskohteita liiketoimintayksiköissämme viestinnässä, tuotteissa, prosesseissa ja palvelussa
 • Optimoida sisäiset prosessit ja järjestelmät (tieto kokemistasi prosesseista, yhteydenotoista, tuotteista ja järjestelmistä)
 • Kouluttaa henkilökuntaa voidaksemme tarjota sinun odotuksiasi vastaavaa palvelua
 • Luoda perustan kokemuksen kohdistamiseksi sinulle relevanttien palveluiden tarjoamiseksi
 • Arvioida kaikkien vastausten perusteella tuleva asiakasmäärien kehitys

Edellä mainittu perustuu asiakastutkimuksessa antamiisi vastauksiisi, yhdistettynä joukkoon arvopisteitä (tuotetiedot, demografia, konsernin tuotteiden käyttö, jne.).

Lähteet

Keräämme henkilötietosi suoraan sinulta asiakastyytyväisyystutkimusten yhteydessä

Lisäksi saamme henkilötietoja seuraavilta kolmansilta osapuolilta:

 • Ulkoisilta yhteistyökumppaneilta, jotka suorittavat henkilökohtaisia puhelinhaastatteluja
 • Ulkoisilta SMS yhteistyökumppaneilta
 • Ulkoisilta yhteistyökumppaneilta, jotka suorittavat sähköposti-, SMS- ja verkkopohjaisia tutkimuksia

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperuste

Riippuen siitä, minkä tyyppistä asiakastyytyväisyyskyselyä käytämme, sekä erityisesti minkä tyyppisiä henkilötietoja kysely sisältää, käsittelemme henkilötietojasi joko suostumuksen tai Nuudayn oikeutetun edun perusteella

 • Suostumus. Käsittelemme henkilötietojasi vain suostumuksellasi. Voit aina peura antamasi suostumuksen tämän tyyppiseen henkilötietojen käsittelyyn.
 • Oikeutettu etu. Oikeutettu etu kerätä ja käsitellä henkilötietojasi asiakastyytyväisyyden analysoimiseksi.


Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen

Kun käsittelemme henkilötietojasi intressiarvioinnin pohjalta, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mukaan lukien näihin perustuvaa profilointia. Kun teet tämän, emme voi enää käsitellä henkilötietoja, ellemme osoita käsittelylle pakottavia oikeutettuja perusteita, jotka ovat etujesi, oikeutesi ja vapautesi edellä, tai käsittely on tarpeen oikeudellisten vaatimusten nostamiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.Meille on tärkeää, että koet, että suojelemme henkilötietojasi. Emme siksi ota yhteyttä sinuun asiakaskyselyissämme, ellei meidän ole pakko. Sen vuoksi myös kysymme, haluatko osallistua kyselytutkimuksiimme, ennen kuin rekisteröimme vastauksesi.

Hyväksymme aina kieltävän vastauksen, sekä toiveesi olla osallistumatta tuleviin kyselyihin.

Henkilötietojesi vastaanottaojat

Joissakin tapauksissa saatamme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten kumppaneille tai alihankkijoille, jotka esim. auttavat 2. tason tuessa ja järjestelmän toimivuudessa. Tällaisissa tilanteissa jaamme vain ne henkilötiedot, jotka kolmas osapuoli tarvitsee suorittaakseen osansa tehtävästä. Varmistamme myös, että alihankkija tai kumppani käsittelee henkilötietoja turvallisesti ja luottamuksellisesti ja että he noudattavat ohjeitamme.

Jos kolmas osapuoli käyttää tietojasi puolestamme, teemme osapuolen kanssa tietojenkäsittelysopimuksen varmistaaksemme, että tietosi ovat suojattu riittävin turvatoimin.

On mahdollista, että osa kumppanin tai alihankkijan tuotteista tai palveluista sijaitsevat EU/ETA-maiden ulkopuolella (kolmannessa maassa), ja että henkilötietosi siksi lähetetään EU:n ulkopuolelle.

Saatamme joutua varmistamaan erityisiä suojatoimenpiteitä, jos siirrämme tietojasi EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Nuuday käyttää henkilötietojen siirrossa GDPR-asetuksen 44-49 artikloissa olevia asiaankuuluvia oikeusperustoja.

Jotkut EU:n/ETA:n ulkopuoliset maat ovat EU-komission hyväksymiä. Mikäli henkilötietosi siirretään näihin maihin, erityisiin suojatoimenpiteisiin ei ole tarpeellista ryhtyä. Näissä tapauksissa henkilötietojen siirto on mahdollista 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Muissa maissa, joita EU:n komissio ei ole hyväksynyt, Nuuday huolehtii tarvittavien turvatoimien toteuttamisesta. Näissä tapauksissa henkilötietojen siirto tapahtuu 46 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti ja Nuuday varmistaa, että siirto on arvioitu EDPB:n täydentävien suojatoimien 01/2020 suositusten perusteella.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen voidaksemme täyttää yllämainitut tarkoitukset, nykyisten asiakkaidemme tietoja kuitenkin korkeintaan viisi vuotta. Yksityiskohtaiset CDR (teletunnistetiedot) säilytetään 12 kuukautta ja markkinointitiedot 2 vuotta.

Yhteys kun haluat lisätietoja

Arvostamme osallistumistasi Nuudayn asiakasmittauksiin ja antamasi vastaukset auttavat Nuudayn brändejä kehittymään johdonmukaisen ja paremman asiakaskokemuksen luomisessa, sekä kehittämään niiden alueiden tuotteita ja ratkaisuja, jotka merkitsevät sinulle eniten.

Tästä syystä otamme tietojesi ja vastauksiesi suojaamisen vakavasti. Jos sinulla on lisäkysymyksiä siitä, miten me käsittelemme tietojasi, jos haluat kommentoida, jos et halua osallistua Nuudayn brändien asiakastutkimuksiin tai toivot tietojesi poistamista, ota yhteyttä Nuudayn kyseisen brändin asiakaspalveluun.

Loading spinner