Tietosuojalauseke Nuudayn Business Intelligenceille (BI)

Tämä tietosuojalauseke koskee Nuudayn liiketoimintayksikköjä, jotka käyttävät BI (Data & Advanced Analytics) -palveluja

Tämä tietosuojalauseke kuvaa henkilötietojen käsittelyn, käytön ja luovutuksen BI (Business Intelligence) Data & Advanced Analytics käytön yhteydessä.

Nuuday on edelläkävijä BI:n käytössä luodakseen parhaat olosuhteet hyville asiakaskokemuksille ja hyville liiketoimintamahdollisuuksille.

Henkilötietojen tyypit ja tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme seuraavanlaisia henkilötietoja asiakkaistamme BI:n käyttöön:

Tiedot, jotka saamme sinulta tai itse luomme:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Asiakasnumero
 • Tilinumero
 • KIS-numero
 • Link IT asiakasnumero
 • Yritysasiakkaiden CVR-numero
 • Asumistiedot
 • Henkilötiedot
 • Liitettävien laitteiden MAC-osoite
 • WIFI SSID ja salasana
 • IP-osoitteet – julkiset ja paikalliset
 • Yhteyden LID-numero
 • LAN-yhteyden datan laatu
 • Tietoa asiakkaan olemassa olevista sopimuksista Nuudayn brändien kanssa
 • Tietoa asiakkaan Nuudayn tuotteiden kulutuksesta
 • Tietoa asiakasuhteesta ja suostumuksista, jotka asiakas on antanut
 • Tietoa asiakkaan oleellisten etuohjelmien käytöstä
 • Tietoa asiakasyhteydenotoista kaikilla markkinointikanavilla
 • Tiedot liikenteestä Nuudayn sosiaalisessa mediassa ja sosiaalisilla alustoilla
 • Al kommunikaatio asiakkaan kanssa asiakasyhteydenottojen yhteydessä
 • Virhekorjauket ja palvelukäynnit
 • Asiakkaan ja Nuudayn taloudelliset suhteet
 • Numeronsiirtotiedot
 • Asiakkaan antamat vastaukset Nuudayn brändien asiakaskyselyihin

Tiedot, jotka Nuuday saa TDC NetCos A/S:n kautta:

 • IMEI-numero
 • IMSI/ICC-numero
 • Liikenteen kulutus ja datan laatu TDC NetCOS:n verkkoyhteyksissä

Tiedot, jotka saamme kolmansilta osapuolilta:

 • Tiedot Bygnings- og Boligregistretistä (BBR)
 • Tiedot Danmarks Statistikilta (DST)
 • Tiedot CVR-rekisteristä
 • Tiedot Conzoomilta
 • Tiedot RKI:sta

Tarkoitukset, joita varten keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, ovat:

Sisäisiin asiakastietoihimme perustuen, tuotamme ja laadimme päivittäin näkemyksiä liiketoimintayksiköidemme käyttöön, jotta he voivat:

 • Arvioida markkinatrendejä (osto, myynti, vaihtuvuus, siirtyminen, asiakastyytyväisyys)
 • Operationaalinen toiminnan arviointi (puhelut asiakaspalveluun, suorituskykyraportit, yleiskuva käynnistetyistä toimenpiteistä myynnissä, asiakaspalvelussa, myynnin/vaihtuvuuden/puheluiden/konversioiden ennustaminen, alueelliset toimenpiteet jne.)
 • Luoda paremman perustan asiakaskokemuksen kohdistamiseksi (asiakassegmenttien ryhmittely, potentiaalisten asiakkaiden vaihtuvuus, mahdollisuus lisämyyntiin, suositukset) merkityksellisen asiakaskokemuksen antamiseksi
 • Optimoida sisäiset prosessimme ja järjestelmämme (yleiskatsaus raportoinnista, lämpökarttamittaus, häiriöt, palvelutasot jne.)
 • Optimoida varojemme käytön (toiminnallisen budjetin jakaminen markkinointiin, myyntiin, asiakaspalveluun, teknikoille, henkilöstö- ja asiakasyksiköille).

Näitä päämääriä tukeakseen Nuuday käyttää lukuisia analyysimenetelmiä tuottaakseen näkemystä ja tietoa liiketoiminnastamme. Näihin menetelmiin kuuluvat:

 • Tiedonhallinta yhdistämällä sisäisiä tietoja asiakasjärjestelmistämme vastataksemme kysymyksiin
 • Deskriptiivinen tiedon analysointi ja raportointi luodaksemme käsityksen asiakkaiden liikkeistä, talousarvioista ja asiakaskannan trendeistä
 • Advanced Analytics väärinkäytösten estämiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi, sekä asiakaskehityksen ja liiketoiminnan trendien ennustamiseksi.
 • Machine learning asiakassuositusten, vaihtuvuus- ja asiakassegmenttien, CLV:n jne. tilastolliseen kehittämiseen.
 • Deep Learning kuvia ja tekstien analysointia varten.

Edellä mainittu perustuu erityisten tietoelementtien keräämiseen (tuotetiedot, demografia, konsernin tuotteiden käyttö, jne.), mikä antaa meille mahdollisuuden vastata tehokkaasti edellä mainittuihin kysymyksiin.

Asiakaskontakteihimme sovelletaan aina voimassa olevia sääntöjä suostumuksista, eli emme ota aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiin ellei TDC Groupilla ole siihen oikeudellista perustaa. Automaattisia profilointeja ei tehdä.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen perusteemme on:

 • Nuudayn oikeutettu etu voida toimittaa ja toteuttaa edellä mainitut analyysit palvelujemme kehittämiseksi, tilastojen laatimiseksi ja voidaksemme kohdistaa merkityksellistä markkinointia asiakkaillemme. Oikeutettu etu on nähtävä siinä valossa, että Nuuday käsittelee BI:n käytössä vain yleisiä henkilötietoja, mukaan lukien kyseisen päätelaitteen erityiset tekniset osoitteet ja käyttötiedot, joita Nuuday jo käyttää muihin tarkoituksiin.
 • Tiettyjä tietoja käsitellään vain suostumuksellasi. Voit aina peruuttaa suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen

 • Kun käsittelemme henkilötietojasi intressiarvioinnin jälkeen, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mukaan lukien näihin määräyksiin perustuvaa profilointia. Jos vastustat käsittelyä, me emme saa enää sen jälkeen käsitellä henkilötietoja, ellemme pysty osoittamaan käsittelylle painavia perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja perusvapauden, tai jos käsittely on tarpeen oikeuskanteen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Voit vastustaa käsittelyä kääntymällä Nuudayn kyseisen brändin asiakaspalvelun puoleen.

Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen suoramarkkinointia varten

 • Kun käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tähän tarkoitukseen, mukaan lukien profiloinnin vastustaminen, siinä laajuudessa kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Jos vastustat käsittelyä, me emme saa enää käsitellä henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten. Voit vastustaa käsittelyä kääntymällä Nuudayn kyseisen brändin asiakaspalvelun puoleen.

Henkilötietojesi luovuttaminen

 • Tähän tarkoitukseen käytettävia henkilötietoja luovutetaan tiedonkäsittelijöille, jotka avustavat 2. tason tuessa ja järjestelmän toimivuudessa.

Henkilötietojen siirtäminen vastaanottajille EU:n/ETA:n ulkopuolelle

 • Henkilötietoja voidaan joissakin tapauksissa siirtää alihankkijoille, jotka vastaavat 2. tason tuesta ja järjestelmän toimivuudesta ja jotka ovat EU:n ulkopuolella (Intia ja Pakistan), jotta voimme antaa tarpeellista teknistä apua. EU-komissio ei ole tehnyt päätöksiä lainsäädännön ja käytännön riittävyydestä Intiassa ja Pakistanista. Tietojen siirtämisen oikeudellinen perusta on EU:n “Standard Contractual Clauses” siirroille rekisterinpitäjiltä tietojenkäsittelijöille ns. ei turvallisiin maihin EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Vakiosopimus löytyy useilla eri kielillä tämän linkin kautta: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen voidaksemme täyttää edellä mainitut tarkoitukset, nykyisten asiakkaidemme tietoja kuitenkin korkeintaan viisi vuotta. Puhelutiedot säilytetään 12 kuukautta ja markkinointitiedot 2 vuotta.

Käsittelyn turvallisuus

Suojataksemme ja varmistaaksemme tässä tuotteessa käytettävät henkilötietosi, olemme ottaneet käyttöön lukuisia turvallisuustoimenpiteitä, joita arvioidaan jatkuvasti.

Näistä toimenpiteistä voit lukea lisää alla olevien linkkien kautta:

Englanninkielinen versio:

https://tdcgroup.com/-/media/images/tdccom/privacy/si0003_uk.ashx?la=en

Yhteystiedot, kun haluat lisätietoja

Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja henkilötietojesi käsittelystä Nuudayn BI:n yhteydessä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Nuudayn kyseisen brändin asiakaspalveluun.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 18. joulukuuta 2019

Loading spinner